เงื่อนไขการรีเซ็ตรหัสผ่าน
ขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่าน
  1. ให้ส่งอีเมล์มาที่ mail.clubzap.org@gmail.com โดยระบุรายละเอียดดังนี้
  2. ที่ Subject: ใส่ว่า recovery (ตัวเล็กเท่านั้น)
  3. ข้อความคือ ชื่อผู้ใช้ของคุณ เช่น AOfficial เป็นต้น
  4. ต้องส่งมาด้วยอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
  5. หลังจากส่งเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้แบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน (โปรดรอประมาณ 15 นาทีหลังจากส่งมา เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมล์ได้ถูกส่งมาถึงแล้ว
Username:
รหัสผ่านชั่วคราว:

ขณะนี้ ระบบได้ทำการ log in ให้คุณด้วยรหัสผ่านชั่วคราวดังที่แสดงด้านบนแล้ว คุณสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่หน้า https://clubzap.org/my.php โดยในช่อง Old Password ให้ใส่รหัสผ่านชั่วคราวดังที่แสดงอยู่ด้านบนนี้ และสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ ได้ในช่อง New Password

ClubZap.org© 2015
Rules & Staffs